2019. január 8! Kijelentési határidő a biztosított nyugdíjas munkavállalóknál
Cikk, Hír

2019. január 8! Kijelentési határidő a biztosított nyugdíjas munkavállalóknál

2019-01-08
Nyugdíjas Mt. szerinti munkavállalók biztosítottak köréből történő kijelentési kötelezettsége

A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint biztosítottnak minősül a munkaviszonyban foglalkoztatott személy, tekintet nélkül arra, hogy a foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. 2019. január 1-től a hivatkozott bekezdés szerint az Mt. szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjas nem biztosított. (E rendelkezés a közszférában munkaviszonyban álló munkavállalókra nem vonatkozik, ők továbbra is biztosítottak maradnak.)

A fent leírtak összességében azt eredményezik, hogy azon munkáltatóknak, akik saját jogú nyugdíjasnak minősülő személyeket munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ezen munkavállalóikat a 19T1041-es számú nyomtatványon a biztosítottak köréből ki kell jelenteniük 2018. december 31-i zárónappal.
A munkavállalók kijelentését az Art 1. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontja alapján a biztosítás megszűnésnek befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell tejesíteni, azaz 2019. január 8-ig.

A kötelezettség késedelmes teljesítése, illetve annak elmulasztása az Art. 220. § (3) bekezdése alapján mulasztási bírság kiszabására ad alapot. A hivatkozott törvényhely (1) bekezdése alapján az adóhatóság az előírt kötelezettség megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A mulasztási bírság megállapításának akkor nincs helye, ha a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!