Követelésbehajtó céget bírságolt az adatvédelmi hatóság
Cikk, Hír

Követelésbehajtó céget bírságolt az adatvédelmi hatóság

2023-01-25
Válasz nélkül maradt érintetti megkeresések, együttműködési kötelezettség megsértése

A finn adatvédelmi hatóság három magánszemély panaszát követően kezdett el nyomozni egy követelésbehajtó cég vonatkozásában. Két panaszban arról számoltak be, hogy a cég nem válaszolt a saját információihoz való hozzáférés iránti kérelmekre. Az egyik panaszosnak ugyan érkezett válasz a cégtől, de a személyes adatok kért másolatát nem kapta meg.

Az egyik alapvető érintetti jog az érintett saját személyes adataihoz való hozzáférési joga. Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről.

Az adatvédelmi hatóság által végzett vizsgálat feltárta, hogy az adatkezelő cég rendszeresen ignorálta az érintettek személyes adataikra vonatkozó megkereséseit. Ha az adatkezelő cég egy hónapon belül nem képes válaszolni, akkor szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Egy panaszos esetében az adatkezelő a válaszadás elmaradását azzal magyarázta, hogy az érintett személyes adatait már nem kezelte. A cégnek az erre vonatkozó tájékoztatást legkésőbb az érintetti kérelem beérkezését követően tájékoztatnia kellett volna az érintettet arról, hogy a cég már nem kezeli a személyes adatait.

Fentieken túl az adatkezelő cég a hatósággal való együttműködési kötelezettségének sem tett eleget. A GDPR rendelet értelmében az adatkezelőként eljáró szervezetnek együtt kell működnie a felügyeleti hatósággal, és meg kell adnia az adatvédelmi hatóság által kért információkat.

Az adatvédelmi hatóság közel 300 millió forint (750 ezer euro) összegű bírságot szabott ki a követelésbehajtó cégre.

 

Ha az érintetti jogokkal kapcsolatosan kérdései merülnek fel, írjanak a Saldo Zrt. adatvédelmi szakértőinek a gdpr@saldo.hu e-mail címre!

dr. Palotay Pálma
dr. Palotay Pálma munkajogász, adatvédelmi tisztviselő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!