Jövedéki termékek kiskereskedelme
Cikk, Hír

Jövedéki termékek kiskereskedelme

2022-06-21
Közeledik a nyári fesztiválok, rendezvények ideje, így ügyfeleink részéről felmerül a kérdés, hogy milyen előírásoknak kell eleget tenni a kitelepülések alkalmával, ha azokon alkoholt árul a vállalkozó.

A jövedéki termékek kiskereskedelmére a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet mellett a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény előírásait egyaránt figyelembe kell venni. A kiskereskedelmi tevékenység nem más, mint üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználónak, ideértve a vendéglást is. Ezen, általános meghatározáson belül a jövedéki kiskereskedő az, aki/amely a jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékeket, mint például bort, sört, alkoholterméket forgalmaz, a vendéglátás keretében kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából.

A jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folyató jövedéki terméket belföldön csak

 • kisüzemi bortermelőtől és

 • terméket adóraktárban tároló személytől,

 • adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az engedély hatályvesztését követő 30 napi),

 • felhasználói engedélyestől,

 • jövedéki engedélyes kereskedőtől

szerezhet be. Ezektől eltérően, a NAV előzetes engedélyével (NAV_J42 jelű nyomtatvány kell a kérelmet benyújtani) más személyektől is beszerezhet jövedéki terméket. A kérelem irányulhat másik jövedéki kiskereskedőtől történő beszerzésre, vagy másik jövedéki kiskereskedő részére történő átadásra. Ekkor csatolni kell a kérelemhez az érintett jövedékitermék-készletről készített részletes leltárt, valamint a termék-készlet származását igazoló dokumentum, bizonylat, okmány másolatát. Az engedély megadása esetén – a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül dönt a NAV, engedélyezés esetén a termék beszerzésének feltételeit is meghatározza – az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a terméket átvevő bizonylata.

A jövedéki kiskereskedő fő szabály szerint jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be. Ettől eltérően azonban a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék készpénzzel is beszerezhető adóraktárból, illetve kisüzemi bortermelőtől.

A vendéglátó, vagy szálláshely-szolgáltató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában (a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével)

 • 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból választékonként 5,

 • 2 literes vagy azt meghaladó kiszerelésű termékből választékonként 1 bontott termék tárolható.

A fentieknél több bontott termék a jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában akkor tárolható, ha:

 • a bontott kiszerelésű termékeket az üzlet vagy az ahhoz tartozó raktár elkülönített részében tartja;

 • a kiskereskedő alkalmi rendezvényen történő értékesítést végez (olyan, nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást);

 • az elkülönített termékekről olyan – havonta lezárandó – naprakész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az alkalmi rendezvény időpontját és helyét, az azonosításhoz szükséges adatokat (márka, kiszerelés, darabszám), valamint a bontott termék felhasználásának időpontját.

A vendéglátó jövedéki kiskereskedő

 • csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt elvitelre csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,

 • 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy a NAV által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezetből forgalmazhat.

Végül ejtsünk néhány szót a levált, sérült zárjegy problémájáról, amely gyakran előfordulhat. A jövedéki kiskereskedőnek, ha a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék zárjegye megsérül, vagy a termékről leválik, ki kell vonnia az adott terméket a forgalomból és elkülönítve kell tárolnia. Továbbforgalmazási szándék esetén az adott jövedéki termékről leltárjegyzéket kell készíteni két példányban, melynek egy példányát a következő munkanap végéig, elektronikusan a NAV_J35 jelű nyomtatványon be kell nyújtani a NAV-hoz. A bejelentés zárjegymegrendelésnek számít. A megrendelt zárjegyet a megsérült zárjegy eltávolítása után a NAV helyezi fel a termékre, és a felhelyezésről jegyzőkönyvet készít.

Szükségesnek tartjuk felhívni a figyelmet az előbbiekben bemutatott szabályok megtartására. A jövedéki törvény nagyon szigorúan ítéli meg a jövedéki szabályok be nem tartását, a jövedéki termék bírtokolását a származása igazolásának hiányában (objektív felelősség) stb.

Fekete Antal
Fekete Antal okleveles adószakértő, vámszakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!