Fontos változás az építőipari közbeszerzésekhez kapcsolódóan
Cikk, Hír

Fontos változás az építőipari közbeszerzésekhez kapcsolódóan

2015-09-24
2490 Ft/óra összegre emelkedett a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértéke

Az erre vonatkozó 40/2015. (IX.14.) MvM rendelet a 2015/127. Magyar Közlönyben jelent meg.

Az ajánlásban szereplő összeg fontos szereppel bír az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok értékelése során.

Az aránytalanul alacsony ár esetén követendő eljárást általánosságban a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény határozza meg. A Kbt. 69. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek a benyújtott ajánlatokban azt kell vizsgálnia, hogy az ár valamely olyan eleme, amely önállóan értékelésre kerül – tehát a teljes ellenszolgáltatás vagy adott esetben annak a felolvasólapon szereplő összetevői – aránytalanul alacsonyak-e. Amennyiben igen, akkor köteles az ajánlatkérő indokolás kéréssel részletesebben is vizsgálni az adott ajánlatot, és ezen részletesebb vizsgálat körében van lehetőség az árképzést meghatározó költség adatok vizsgálatára.

A törvény rendelkezései szerint a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet pl. a külön jogszabályban megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.

Építési beruházások esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet tovább „finomítja” az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó kötelezettséget.

A rendelet 8/A. §-a a következőképpen rendelkezik:

„(1) Amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, és köteles az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-a szerint indokolást kérni, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az (1) bekezdésen kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes - az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező - költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennállását.”

A rendelet idézett szövegének utolsó mondatából úgy értelmezhető, hogy a rezsióradíj alkalmazása nem jelent abszolút korlátot, viszont az attól való eltérés esetén vizsgálati és indokolási kötelezettség áll fenn. Nincs szó tehát arról, hogy a minimális rezsióradíj mértékét el nem érő óradíj miatt mindenképpen érvényteleníteni kell az érintett ajánlatot, azonban ilyenkor kötelező az ajánlat vizsgálata az ajánlatkérő részéről.

Ezt az álláspontot támasztja alá a Belügyminisztériumnak 2013-ben az ÉVOSZ-nak adott állásfoglalása is, amely alapján a minimális rezsióradíjat el nem érő ajánlat is érvényes lehet, azonban az erre vonatkozó indoklás nem nélkülözhető.

Az ajánlat vizsgálata, valamint az indokláskérés során érdemes alapul venni a rezsióradíj-rendelet mellékletét képező kalkulációs táblázat sorait, ugyanis mind az ajánlattevő, mind az ajánlatkérő eljárását segíti, ha a tételes számszaki indoklást ennek megfeleltetve kérjük/adjuk meg.

Hiszen viszonylag könnyen levezethető és igazolható, ha az adott ajánlattevő esetén a rendeletben szereplőnél alacsonyabb az egy munkaórára eső ügyviteli-irányítási költség, illetve ha az adott munkánál nem szükséges számolni személyszállítási- és szállásköltséggel, vagy szerszámhasználattal és amortizációval. Ezek a számszerűsített kalkulációs elemek indokolhatják az alacsonyabb díj alkalmazását.

 

 

Saldo-tipp

További közbeszerzéssel kapcsolatos kérdése van?

Keresse közbeszerzési tanácsadóinkat a (06-1)237-9817 telefonszámon, vagy e-mail-ben!

Ön még nem Saldo-tag? Kösse meg átalánydíjas szerződését most!

Részletes Információkért kattintson ide!

 

 

Murvai László
Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!