Külföldön felszámított áfa visszaigénylése
Cikk, Hír

Külföldön felszámított áfa visszaigénylése

2022-09-21
Szeptember 30-ig van lehetősége visszaigényelni a 2021 évben külföldön felszámított áfát

A belföldi adóalanyoknak 2022. évben is lehetőségük van arra, hogy a közösség más tagállamában, illetve néhány harmadik országban jogszerűen felszámított áfát áfavisszatéríttetési eljárás keretében visszaigényelni. Jelenleg a hazai áfaalanyok EU-n kívüli országból csak Svájcból, Lichteinsteinből, a Norvég Királyságból, a Szerb Köztársaságból, az Egyesült Királyságból és a Török Köztársaságból jogosultak áfavisszatéríttetési eljárást kezdeményezni.

Törökország esetén a magyar adóalanyok csak az alábbi termékbeszerzések és igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan jogosultak a felszámított áfát visszaigényelni:

  • termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybevett úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás;
  • kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás.

Jogosultak köre

A külföldről történő áfavisszaigénylésre azok az adóalanyok jogosultak, aki a kérelem benyújtásának időszakában székhellyel, illetve állandó telephellyel rendelkeznek Magyarországon, illetve lakóhelye, szokásos tartózkodási helyük belföldön van. További feltétel, hogy a visszatérítés tagállamában székhellyel, állandó telephellyel ne rendelkezzen. Az áfaisszatérítésre kizárólag azok a belföldi adóalanyok jogosultak, akik egyébként jogállásuknál fogva áfalevonásra jogosultak. Tehát nem terjeszthetnek elő kérelmet a kizárólag az Áfa tv. 85. § - 86. § szerinti adólevonási joggal nem járó tárgyi adómentes tevékenységet folytatók, kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági tevékenységet végzők, illetve az alanyi adómentességet választó adóalanyok.

Külföldről történő áfavisszaigénylés folyamata

A magyar vállalkozások az EU más tagállamában jogszerűen felszámított áfa 2021. évre vonatkozó visszatérítését az adóhatóság honlapjáról letölthető 22ELEKAFA jelű nyomtatvány benyújtásával kezdeményezhetik. Az EU más tagállama felé intézett kérelem benyújtása során a NAV a beérkezett kérelmeken formai vizsgálatot végez, illetve ellenőrzi a kérelmező adóalanyi státuszát. A kérelmet a magyar adóhatóság egyéb érdemi vizsgálat nélkül továbbítja a visszatérítés tagállamának adóhatósága részére. Az EU-n kívüli országból történő áfavisszatérítés esetén a kérelmet a magyar vállalkozásoknak közvetlenül a visszatérítés országának adóhatóságához kell benyújtaniuk az általuk előírt formában. A külföldi adóhatóság a helyi áfaszabályok alapján bírálja el a benyújtott kérelmet. Az elbírálás után közvetlenül a kérelmezőnek téríti vissza az adót vagy a kérelmet elutasítja.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kérelem elutasítása szankciómentes, így a magyar adóalanynak adókockázata nincs, ha az áfavisszaigénylési kérelmét elutasítja a külföldi adóhatóság.

 

Ha kérdésük merül fel az áfavisszaigényléssel kapcsolatban, úgy írjanak a Saldo adószakértőinek a tanacsadas@saldo.hu e-mail címre!

Vincze Péter
Vincze Péter okleveles adószakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!