Március 31. a közbeszerzési terv elkészítésének és publikálásának határideje
Cikk, Hír

Március 31. a közbeszerzési terv elkészítésének és publikálásának határideje

2016-03-11
Legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni és publikálni a tárgyévre vonatkozó éves közbeszerzési tervet.

Az új közbeszerzési törvény megtartotta az éves összesített közbeszerzési terv elkészítésének és közzétételének kötelezettségét.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §-a rendelkezik az éves közbeszerzési terv elkészítéséről. Eszerint a közbeszerzési tervet minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni, az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról.

A központosított közbeszerzésre kötelezett szervezetek a 168/2004 (V. 25.  ) Korm. rendelet 17. §-a szerint a közbeszerzési tervüket a KEF-portálra is kötelesek feltölteni, legkésőbb tárgyév május 15-ig. Az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekről a tervet, a KEF által közzétett minta szerinti bontásban kell elkészíteni.

A közbeszerzési terv nyilvános, a publikálására pedig a Kbt. külön rendelkezést is tartalmaz a 43. § (1) bek. a) pontjában: ennek megfelelően a közbeszerzési tervet (és annak esetleges módosításait) a Közbeszerzési Hatóság által működtetett www.kozbeszerzes.hu oldalon működő Közbeszerzési Adatbázisban kell közzétenni.

A jogszabály rendelkezései alapján a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben utólag szintén megfelelően szerepeltetni kell. Továbbá közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, és a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytatható. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési terv elkészítését illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei nem írják elő mintadokumentum alkalmazását, és a közbeszerzési tervben szerepeltetendő információk, adatok körét sem határozzák meg a jogszabályok. A Közbeszerzési Hatóság e tárgyban 2013. szeptember 20-án kiadott tájékoztatójában a közbeszerzési terv minimális tartalmaként a „közbeszerzés tárgyát”, a „tervezett eljárástípust” és az „eljárás tervezett megindítását” javasolta, azonban álláspontunk szerint mind a piaci szereplők tájékoztatása, mind az ajánlatkérői tervezés érdekében további adatokkal szerencsés kiegészíteni a közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv általunk javasolt mintája
– szerkeszthető formátumban – az alábbi linkről érhető el:
Közbeszerzési terv minta
 

Saldo-tipp

Közbeszerzési eljárást szeretne lebonyolítani?

Mi teljes körű segítséget nyújtunk.

Részletes információkért kattintson ide,

vagy keresse közbeszerzési tanácsadóinkat

a (06-1-)237-9817-es telefonszámon

(06-1-)237-9817-es telefonszámon!

 

Murvai László
Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!