Változtak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének feltételei
Cikk, Hír

Változtak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének feltételei

2016-07-04
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének új szabályait a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet határozza meg.

A rendelet a korábbi – a szaktanácsadók előzetes regisztrációjára vonatkozó - 46/2015. (XI. 2.) MvM rendeletet váltotta fel.

A 2015. november 1-én hatályba lépett új közbeszerzési törvény (Kbt.) vezette be a „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó” fogalmát, a korábbi hivatalos közbeszerzési tanácsadó helyett.

Az új Kbt. rendelkezései szerint az alábbi esetekben kötelező a nyilvántartásban szereplő szaktanácsadó bevonása a közbeszerzési eljárásba (Kbt. 27. § (3) bekezdés):

  • részben vagy egészben EU-s forrásból megvalósuló közbeszerzések lebonyolításakor,
  • uniós értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés megvalósításakor,
  • 500 M Ft feletti építési beruházás esetén, valamint
  • a Kbt. 145. (7) bekezdése szerint jogorvoslati eljárásban (ha nem jogtanácsos vagy ügyvéd képviseli az ajánlatkérőt/ajánlattevőt).

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő, e körben a feladatokat személyesen köteles ellátni. A szaktanácsadó aláírásával és a regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat.

A 14/2016. MvM rendelet részletesen szabályozza a regisztráció feltételeit, a kérelem kötelező mellékleteit, a szakmai gyakorlat igazolásának módját. A benyújtott regisztrációs kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról a Miniszterelnökség 20 napon belül határoz. Amennyiben a kérelem jóváhagyásra kerül, a Miniszterelnökség határozatát névjegyzékbe vétel céljából továbbítja a Közbeszerzési Hatóság részére.

A korábbiakhoz képest a rendelet megemelte a szaktanácsadók szakmai felelősségbiztosításának minimális kártérítési limitjét, 50 M Ft/év és 25 M Ft/káresemény összegre.

A regisztrált szaktanácsadók tevékenységüket a regisztrációtól számított két évig gyakorolhatják, feltéve, hogy a megjelenés előtt álló kormányrendeletben meghatározottak szerinti – vizsgával záruló – kötelező képzésen vesznek részt.

A rendelet alapján regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését követő 24 órán belül – köteles a Miniszterelnökség részére e-mailen megküldeni azon közbeszerzési eljárás adatait, amelynek lebonyolításában közreműködik.

A rendelet záró rendelkezései szerint azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációval rendelkeztek, az új szabályok szerinti regisztrációt egyszerűsített feltételekkel kérelmezhetik. Ezek a szaktanácsadók az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámukat is megtartják, és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban továbbra is eljárhatnak, azonban új megbízást csak a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti regisztrációjukat követően vállalhatnak.

Saldo-tipp

Közbeszerzési eljárást szeretne lebonyolítani?

Mi teljes körű segítséget nyújtunk.

Részletes információkért kattintson ide,

vagy keresse közbeszerzési tanácsadóinkat

a (06-1-)237-9817-es telefonszámon

(06-1-)237-9817-es telefonszámon!

 

Murvai László
Murvai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!