Ki kötelezhető transzferár adatszolgáltatás benyújtására?
Cikk, Hír

Ki kötelezhető transzferár adatszolgáltatás benyújtására?

2022-11-02
Az adóhatóság az adóellenőrzések során a társaságokat számos esetben írásbeli nyilatkozattételre kötelezi a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyleteik vonatkozásában

A felhívás öt mellékletet tartalmaz, amelyek

  1. a kapcsolt felek azonosító adataira,
  2. a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók adataira (beleértve a szokásos piaci ár-megállapítás módszerét és a szokásos piaci ár-tartományt is),
  3. a számlával, illetve
  4. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti kiigazításokkal kapcsolatos összegekre, valamint
  5. a kölcsönügyletekkel kapcsolatos legfontosabb információkra

kérdeznek rá.

A felhívás a táblázatokon kívül egyéb kapcsolt tranzakciókkal kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz, amelyek olyan információkra kérdeznek rá, amelyet a transzferár nyilvántartások tartalmazhatnak.

Ebben az esetben fokozottan érdemes tisztában lenni a transzferár nyilvántartás alóli mentesülés szabályaival, mivel nem minden vállalkozásnak kell transzferár nyilvántartás készíteni. A mentesülés eseteiről a „Transzferár-nyilvántartást minden kapcsolt vállalkozásnak kell készítenie?” címmel a Periodika újságunk 2022. évi 3. számában részletesen írtunk.

A mentesülés egyik tipikus esete, amikor a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017 NGM Rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja alapján a társaságot nem terheli transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség, tekintettel arra, hogy a kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletek adóévben történt teljesítéseinek értéke az adóévben általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg.

Amennyiben egy vállalkozás mentesül a transzferár nyilvántartási kötelezettség alól, úgy az erre irányuló kérdések megválaszolására egyrészről nem is rendelkezhet információval, továbbá a kérdések megválaszolása aránytalanul nagy terhet jelent a társaságok számára, tekintettel arra, hogy ilyen jellegű adatszolgáltatás készítésre nem kötelezett.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air) 98. § (2) bekezdésének utolsó mondata szerint nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő.

Álláspontunk szerint, figyelembe véve az Air. fenti rendelkezésére is egy társaság, amennyiben mentesül a transzferár nyilvántartás kötelezettség alól, nem kötelezhető olyan adatok, információk bemutatására, amelyek számára csak a transzferár nyilvántartásból derülnének ki.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben érintett a transzferár nyilvántartás készítésében, esetleg hasonló helyzetbe került, kérdései merültek fel, ajánljuk a 2022. november 24-én tartandó Kapjon választ kérdéseire első kézből a NAV és a Saldo Zrt. szakértőitől! című előadásunkat, vagy keresse tanácsadóinkat a tanacsadas@saldo.hu e-mail címen.

Kiss Tamás
Kiss Tamás adótanácsadó, transzferár szakértő

Ne maradjon le a változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!